151701_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
151701
Lønna opp 0,7 prosent i olje- og gassektoren
statistikk
2014-11-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks3. kvartal 2014, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lønna opp 0,7 prosent i olje- og gassektoren

Foreløpig lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift viser en økning på 0,7 prosent fra 2. kvartal 2014 til 3. kvartal 2014. Tilsvarende endring samme periode i fjor var på 0,6 prosent.

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
2. kvartal 2013 - 3. kvartal 20132. kvartal 2014 - 3. kvartal 2014
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,60,7
Industri0,91,9
Kraftforsyning2,12,0
Vannforsyning, avløp og renovasjon-0,10,1
Bygge- og anleggsvirksomhet0,20,9
Varehandel1,00,2
Samferdsel0,41,5
Hotell- og restaurantvirksomhet0,10,7
Informasjon og kommunikasjon2,01,0
Omsetning og drift av fast eiendom1,52,3
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting1,10,5
Forretningsmessig tjenesteyting0,31,4
Undervisning1,90,9
Helse- og sosialtjenester1,60,8
Kultur, underholdning og fritid i alt0,31,6
Personlig tjenesteyting1,10,4

Foreløpige tall for industri viser en økning i lønnsindeksen for gjennomsnittlig avtalt månedslønn på 1,9 prosent fra forrige kvartal. Tilsvarende indeks for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet viser en økning på 0,9 prosent.