288302_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
288302
Avtalt lønn opp 0,1 prosent i industri
statistikk
2017-02-27T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false
Lønnsindeksen viser gjennomsnittlig avtalt månedslønn i næringer som industri, bygg og anlegg, olje- og gassvirksomhet.

Lønnsindeks4. kvartal 2016, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Avtalt lønn opp 0,1 prosent i industri

Foreløpig lønnsindekser for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri viser en endring på 0,1 prosent fra 3. kvartal 2016 til 4. kvartal 2016.

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
3. kvartal 2015 - 4. kvartal 20153. kvartal 2016 - 4. kvartal 2016
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,40,6
Industri0,10,1
Kraftforsyning0,70,2
Vannforsyning, avløp og renovasjon0,10,4
Bygge- og anleggsvirksomhet0,1-0,3
Varehandel-0,20,1
Samferdsel1,01,1
Hotell- og restaurantvirksomhet0,61,2
Informasjon og kommunikasjon-0,1-0,4
Omsetning og drift av fast eiendom0,61,3
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting0,70,3
Forretningsmessig tjenesteyting-0,1-0,2
Undervisning0,10,5
Helse- og sosialtjenester0,21,1
Kultur, underholdning og fritid i alt0,00,1
Personlig tjenesteyting-0,3-0,3

Til sammenligning viser indeksen en økning på 0,6 prosent for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift og en nedgang på 0,3 prosent for bygge- og anleggsvirksomhet. I samferdsel ser vi en økning på 1,1 prosent i indeksen for 4. kvartal 2016.

Ny datakildeÅpne og lesLukk

Fra og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert på opplysninger fra a-meldingen. A-meldingen er en samordnet rapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå regulert av a-opplysningsloven. Data blir innhentet elektronisk fra Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning (EFF).

Alle arbeidsgivere som har betalt ut lønn, kontantytelser eller naturalytelser må levere a-melding. Datamaterialet omfatter dermed alle ansatte i alle foretak i de næringer lønnsindeksene dekker. Én rapportering av A-meldingen erstatter fem skjemaer/oppgaver til tre etater slik at dataomfanget er mer omfattende enn til tidligere lønnsindekser.