288302_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
288302
Avtalt lønn opp 0,1 prosent i industri
statistikk
2017-02-27T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false
Lønnsindeksen viser gjennomsnittlig avtalt månedslønn i næringer som industri, bygg og anlegg, olje- og gassvirksomhet.

Lønnsindeks4. kvartal 2016, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Avtalt lønn opp 0,1 prosent i industri

Foreløpig lønnsindekser for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri viser en endring på 0,1 prosent fra 3. kvartal 2016 til 4. kvartal 2016.

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
3. kvartal 2015 - 4. kvartal 20153. kvartal 2016 - 4. kvartal 2016
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,40,6
Industri0,10,1
Kraftforsyning0,70,2
Vannforsyning, avløp og renovasjon0,10,4
Bygge- og anleggsvirksomhet0,1-0,3
Varehandel-0,20,1
Samferdsel1,01,1
Hotell- og restaurantvirksomhet0,61,2
Informasjon og kommunikasjon-0,1-0,4
Omsetning og drift av fast eiendom0,61,3
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting0,70,3
Forretningsmessig tjenesteyting-0,1-0,2
Undervisning0,10,5
Helse- og sosialtjenester0,21,1
Kultur, underholdning og fritid i alt0,00,1
Personlig tjenesteyting-0,3-0,3

Til sammenligning viser indeksen en økning på 0,6 prosent for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift og en nedgang på 0,3 prosent for bygge- og anleggsvirksomhet. I samferdsel ser vi en økning på 1,1 prosent i indeksen for 4. kvartal 2016.

Ny datakildeÅpne og lesLukk

Fra og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert på opplysninger fra a-meldingen. A-meldingen er en samordnet rapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå regulert av a-opplysningsloven. Data blir innhentet elektronisk fra Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning (EFF).

Alle arbeidsgivere som har betalt ut lønn, kontantytelser eller naturalytelser må levere a-melding. Datamaterialet omfatter dermed alle ansatte i alle foretak i de næringer lønnsindeksene dekker. Én rapportering av A-meldingen erstatter fem skjemaer/oppgaver til tre etater slik at dataomfanget er mer omfattende enn til tidligere lønnsindekser.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB