1312_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1312
0,8 prosent lønnsvekst i industrien
statistikk
2002-05-31T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks1. kvartal 2002, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

0,8 prosent lønnsvekst i industrien

Den kvartalsvise lønnsindeksen for heltidsansatte i industrien viser en økning i månedsfortjenesten på 0,8 prosent fra 4. kvartal 2001 til 1. kvartal 2002. Økningen fra 1. kvartal 2001 til 1. kvartal 2002 var på 4,6 prosent.

Tilsvarende tall for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet viser en økning i månedsfortjenesten på 0,4 prosent fra 4. kvartal 2001 til 1. kvartal 2002. For heltidsansatte i samferdsel og varehandel var økningen på henholdsvis 1,1 prosent og 0,7 prosent i samme periode. Heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift hadde en vekst i månedsfortjenesten på 1,3 prosent, mens veksten for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift var på 7 prosent fra 4. kvartal 2001 til 1. kvartal 2002. Noe av årsakene til veksten i olje- og gassutvinning og bergverksdrift skyldes høye bonusutbetalinger.

Endring fra samme kvartal året før

Den laveste økningen fra 1. kvartal 2001 til 1. kvartal 2002 hadde heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet med en vekst i månedsfortjenesten på 4,3 prosent. Størst var veksten i månedsfortjeneste for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift på 10,5 prosent i samme periode. Tilsvarende hadde heltidsansatte i samferdsel en vekst på 5,1 prosent, mens ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift hadde en økning på 4,5 prosent. Månedsfortjenesten økte med 5,9 prosent for heltidsansatte i varehandel i samme periode.

Utvalget

Utvalget til 1. kvartal 2002 omfatter om lag 186 200 heltidsansatte fordelt på 14 400 i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, 64 800 i industri, 22 900 i bygge- og anleggsvirksomhet, 27 800 i samferdsel, 27 500 i varehandel og 28 800 i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift. Til sammenligning er, ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 4. kvartal 2001, sysselsettingen i olje- og gassutvinning og bergverksdrift 26 000, i industri 290 000, i bygge- og anleggsvirksomhet 113 000, i samferdsel 121 000, i varehandel 319 000 og i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 170 000 lønnstakere. Tallene fra nasjonalregnskapet inkluderer også deltidsansatte.

Tabeller: