1304_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1304
0,9 prosent lønnsvekst i industrien
statistikk
2003-05-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks1. kvartal 2003, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

0,9 prosent lønnsvekst i industrien

Månedsfortjenesten for heltidsansatte i industrien økte med 0,9 prosent fra 4. kvartal 2002 til 1. kvartal 2003. Det viser den kvartalsvise lønnsindeksen. Økningen fra 1. kvartal 2002 til 1. kvartal 2003 var på 5,3 prosent.

Fra 1. kvartal 2003 er indeksens referanseverdi endret. Tidligere har indeksen vært etablert med 1. kvartal 1998=100. Indeksen vil nå ta utgangspunkt i gjennomsnittet av kvartalene i år 2000, det vil si 2000=100. Dette er i tråd med nye internasjonale retningslinjer knyttet til korttidsstatistikk. Alle indekser er justerte i alle tabeller. Dette gjør at indeksene ikke kan sammenlignes med indekser fra gamle tabeller når nye endringstall skal beregnes. Alle endringstall må baseres på de nye justerte tabellene.

Lønnsindeksen dekker flere næringshovedområder, og de tilsvarende tallene for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet viser en økning i månedsfortjenesten på 0,2 prosent fra 4. kvartal 2002 til 1. kvartal 2003. For heltidsansatte i samferdsel og varehandel var økningen på henholdsvis 1,0 og 0,5 prosent i samme periode. For de heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift steg månedsfortjenesten med 0,4 prosent, og for ansatte i kraftforsyning steg den med 0,5 prosent.

1. kvartal 2002-1. kvartal 2003: Størst økning for ansatte i kraftforsyning

Fra 1. kvartal 2002 til 1. kvartal 2003 økte månedsfortjenesten for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet med 5,7 prosent. Veksten i månedsfortjenesten for ansatte i kraftforsyning var på 7,2 prosent i samme periode. Tilsvarende hadde ansatte i samferdsel en vekst på 4,8 prosent, mens månedsfortjenesten til ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift gikk opp med 4,1 prosent. Månedsfortjenesten økte med 4,2 prosent for heltidsansatte i varehandel i samme periode.

Om statistikkgrunnlaget

Utvalget til 1. kvartal 2003 omfatter om lag 204 100 heltidsansatte fordelt på 74 800 i industri, 23 700 i bygge- og anleggsvirksomhet, 47 600 i samferdsel, 28 000 i varehandel, 27 800 i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift og 2 200 i kraftforsyning. Til sammenligning var det, ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 1. kvartal 2002, 288 000 sysselsatte lønnstakere i industri. Sysselsatte lønnstakere i bergverksdrift var 26 000, i bygge- og anleggsvirksomhet 110 000, i samferdsel 117 000, i varehandel 304 000, i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 209 000 og i kraftforsyning 15 000. Tallene fra nasjonalregnskapet inkluderer også deltidsansatte.

Tabeller: