1296_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1296
1,5 prosent lønnsvekst i industrien
statistikk
2004-05-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks1. kvartal 2004, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1,5 prosent lønnsvekst i industrien

Den kvartalsvise lønnsindeksen viser at gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte i industrien økte med 1,5 prosent fra 4. kvartal 2003 til 1. kvartal 2004.

Lønnsindeksen dekker flere næringsområder, og tilsvarende tall for heltidsansatte i samferdsel viser en økning i månedsfortjenesten på 1,8 prosent fra 4. kvartal 2003 til 1. kvartal 2004. For heltidsansatte i varehandel og forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift var økningen på henholdsvis 1,2 prosent og 0,5 prosent i samme periode. For heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet økte månedsfortjenesten med 0,4 prosent mens månedsfortjenesten for ansatte i kraftforsyning økte med hele 2,6 prosent fra 4. kvartal 2003 til 1. kvartal 2004. Lønnsindeksen for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift viser en økning i månedsfortjenesten på hele 5,4 prosent fra 4. kvartal 2003 til 1. kvartal 2004. I hotell- og restaurantvirksomhet viser lønnsindeksen ingen økning fra 4. kvartal 2003 til 1. kvartal 2004.

Endring over et år

Sammenligner vi lønnsindeksen for et kvartal med tilsvarende kvartal året før, får vi frem endringen i månedslønna mellom utgangen av de to kvartalene. Utviklingen i lønnsindeksen vil gjerne avvike fra publiserte tall for endring i årslønn fordi lønnsindeksen måler endringen mellom to punkt og ikke gjennomsnittet for en lengre periode. Lønnsindeksen tar ikke hensyn til når forhandlingsresultater ved lønnsoppgjør faktisk gjelder fra, men måler endringen i lønn slik den har kommet til utbetaling på tidspunktet for rapportering til Statistisk sentralbyrå. Resultater fra lønnsoppgjørene kommer gjerne til utbetaling en tid etter at oppgjørene er fullført. Dette innbærer at kvartalsindeksen ikke direkte kan nyttes til å beregne årslønn men må ofte suppleres med annen informasjon om lønnsutviklingen.

Fra 1. kvartal 2003 til 1. kvartal 2004 økte gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte i industrien med 4,6 prosent. Tilsvarende tall for ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet utgjorde 3,2 prosent. Veksten i månedsfortjenesten for ansatte i kraftforsyning var på hele 8,6 prosent i samme periode. Ansatte i samferdsel hadde en økning i månedsfortjenesten på 3,4 prosent, mens månedsfortjenesten til ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift økte med 3,9 prosent. Månedsfortjenesten økte med 3,8 prosent for heltidsansatte i varehandel, mens månedsfortjenesten til ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift økte med 1,3 prosent i samme periode.

Om statistikkgrunnlaget

Den kvartalsvise lønnsindeksen for 1. kvartal 2004 bygger på opplysninger om 255 300 heltidsansatte fordelt på 80 400 i industri, 24 400 i bygge- og anleggsvirksomhet, 54 200 i samferdsel, 36 400 i varehandel, 33 400 i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, 3 000 i kraftforsyning, 4 900 i hotell- og restaurantvirksomhet og 18 600 i olje- og gassutvinning og bergverksdrift. Til sammenligning var det, ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 3. kvartal 2003, 266 100 sysselsatte lønnstakere i industri. Sysselsatte lønnstakere i bygge- og anleggsvirksomhet var 112 100, i samferdsel 150 900, i varehandel 311 700, i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 202 200, i kraftforsyning 14 600, i hotell- og restaurantvirksomhet 60 800 og i olje- og gassutvinning og bergverksdrift 26 500. Tallene fra nasjonalregnskapet inkluderer også deltidsansatte.

Tabeller: