1282_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1282
Lav lønnsvekst i 4. kvartal
statistikk
2006-02-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks4. kvartal 2005, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lav lønnsvekst i 4. kvartal

Gjennomsnittlig utbetalt avtalt månedslønn for heltidsansatte i industrien økte med 0,5 prosent i 4. kvartal 2005. Tilsvarende tall for samme periode året før var 0,4 prosent. Gjennomsnittlig månedslønn økte med 0,2 prosent, mot en nedgang på 0,2 prosent i 4. kvartal 2004.

Gjennomsnittlig månedslønn omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser, provisjoner og lignende. Overtidsgodtgjørelser er ikke inkludert i statistikken.

Bygge- og anleggsvirksomhet

Heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet hadde en vekst i utbetalt avtalt månedslønn på 0,2 prosent, samme vekst som i 4. kvartal 2004. Gjennomsnittlig månedslønn økte med 0,8 prosent, mot 1,9 prosent i tilsvarende kvartal året før.

Hotell- og restaurantvirksomhet

Veksten i utbetalt avtalt månedslønn for ansatte i hotell- og restaurantnæringen utgjorde 0,4 prosent, mot 1 prosent i 4. kvartal 2004. Gjennomsnittlig månedslønn økte med 1 prosent i 4. kvartal 2005, som i samme kvartal året før.

Om statistikkgrunnlaget

Lønnsindeksen for 4. kvartal 2005 bygger på opplysninger fra et utvalg av bedrifter i ulike næringer. En oversikt over antall heltidsansatte i statistikken finner vi i tabell 5.

Lønnsindeksen måler endring i månedslønn mellom to punkt, målt ved utgangen av hvert kvartal, og ikke gjennomsnittet for en periode. Lønnsindeksen tar ikke hensyn til når forhandlingsresultater ved lønnsoppgjør faktisk gjelder fra, men måler endringen i månedslønn slik den har kommet til utbetaling på tidspunktet for rapportering til Statistisk sentralbyrå. Resultater fra lønnsoppgjørene kommer gjerne til utbetaling en tid etter at oppgjørene er fullført. Dette innbærer at kvartalsindeksen ikke direkte kan nyttes til å beregne årslønn men må ofte suppleres med annen informasjon om lønnsutviklingen.

For nærmere beskrivelse av lønnsindeksene, se Om statistikken .

Tabeller: