1272_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1272
Mye bonuslønn i oljesektoren
statistikk
2007-05-30T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks1. kvartal 2007, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mye bonuslønn i oljesektoren

Indeksen for gjennomsnittlig månedslønn til heltidsansatte i olje- og gassutvinning økte med hele 15,1 prosent siste kvartal. Dette skyldes i hovedsak høye bonusutbetalinger. I samme periode året før var veksten på 11,9 prosent. Avtalt lønn økte med 0,9 prosent siste kvartal.

Avtalt lønn er hovedkomponenten i månedslønna og selve grunnlaget for lønnsforhandlinger. I månedslønn inngår i tillegg bonusutbetalinger og uregelmessige tillegg.

I industri og bygge- og anleggsvirksomhet økte månedslønna med 2,1 prosent, mens i varehandel var økningen på 2,0 prosent fra 4. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007.

Lønnsendringer i andre næringer kan sees i vedleggstabellene.

Om statistikkgrunnlaget

Lønnsindeksen for 1. kvartal 2007 bygger på opplysninger fra et utvalg av bedrifter i ulike næringer.

Gjennomsnittlig månedslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Lønnstillegg som for eksempel bonus, blir sjelden utbetalt hvert kvartal. Dette innebærer at indeksen for gjennomsnittlig månedslønn utsettes for større svingninger mellom kvartalene enn indeksen for avtalt lønn. Overtidsgodtgjørelser er ikke inkludert i statistikken.

Indeksen måler endring i avtalt lønn og månedslønn mellom to punkt målt ved utgangen av hvert kvartal, og ikke gjennomsnittet for en periode. Lønnsindeksen tar ikke hensyn til når forhandlingsresultater ved lønnsoppgjør faktisk gjelder fra, men måler endringen i lønn slik den har kommet til utbetaling på tidspunktet for rapportering til Statistisk sentralbyrå. Resultater fra lønnsoppgjørene kommer gjerne til utbetaling en tid etter at oppgjørene er fullført. Kvartalsindeksen kan ikke direkte nyttes til å beregne årslønn, men må ofte suppleres med annen informasjon om lønnsutviklingen.

For nærmere beskrivelse av lønnsindeksene, se Om statistikken .

Tabeller: