1276_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1276
Månedslønna opp 0,9 prosent i industrien
statistikk
2006-11-29T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks3. kvartal 2006, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna opp 0,9 prosent i industrien

Foreløpige tall viser at gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industrien økte med 0,9 prosent i 3. kvartal 2006. Dette var noe høyere enn i samme periode året før, da veksten var på 0,8 prosent.

Endringen i gjennomsnittlig månedslønn fra 2. kvartal 2006 til 3. kvartal 2006 varierte fra en nedgang på 0,6 prosent i olje- og gassvirksomhet og bergverksdrift til en økning på 3,5 prosent i varehandel.

Lønnsendringer i andre næringer kan sees i vedleggstabellene.

Om statistikkgrunnlaget

Lønnsindeksen for 3. kvartal 2006 bygger på opplysninger fra et utvalg av bedrifter i ulike næringer.

Gjennomsnittlig månedslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Lønnstillegg som for eksempel bonus blir sjelden utbetalt hvert kvartal. Dette innebærer at indeksen for gjennomsnittlig månedslønn utsettes for større svingninger mellom kvartalene enn indeksen for avtalt lønn. Overtidsgodtgjørelser er ikke inkludert i statistikken.

Indeksen måler endring i månedslønn mellom to punkt(er) målt ved utgangen av hvert kvartal, og ikke gjennomsnittet for en periode. Lønnsindeksen tar ikke hensyn til når forhandlingsresultater ved lønnsoppgjør faktisk gjelder fra, men måler endringen i månedslønn slik den har kommet til utbetaling på tidspunktet for rapportering til Statistisk sentralbyrå. Resultater fra lønnsoppgjørene kommer gjerne til utbetaling en tid etter at oppgjørene er fullført. Kvartalsindeksen kan ikke direkte benyttes til å beregne årslønn, men må ofte suppleres med annen informasjon om lønnsutviklingen.

Hovedbegrepene i lønnsindeksen er månedslønn og avtalt lønn. Dette er det samme som tidligere ble kalt månedsfortjeneste og utbetalt avtalt lønn.

For nærmere beskrivelse av lønnsindeksene, se Om statistikken .

Tabeller: