1266_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1266
Lønna opp med 0,7 prosent i industri
statistikk
2008-02-29T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks4. kvartal 2007, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lønna opp med 0,7 prosent i industri

Lønnsindeksen for gjennomsnittlig avtalt lønn til heltidsansatte i industri økte med 0,7 prosent i 4. kvartal 2007. Tilsvarende økning i 4. kvartal 2006 var 1,1 prosent.

Lønnsindeksen for månedslønn i industrien økte med 2 prosent i 4. kvartal 2007.

Lønnsendringer i andre næringer kan sees i vedleggstabellene eller i statistikkbanken .

Statistikken presenterer for første gang indekser for ulike næringsområder i industrien med tall tilbake til 1. kvartal 1998, se egen tabell i statistikkbanken.

Om statistikkgrunnlaget

Avtalt lønn er hovedkomponenten i månedslønna og selve grunnlaget for lønnsforhandlinger. I månedslønn inngår i tillegg til avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser som beregnes som et gjennomsnitt kun for gjeldende kvartal. Dette innebærer at indeksen for gjennomsnittlig månedslønn utsettes for større svingninger mellom kvartalene enn indeksen for avtalt lønn.

Lønnsindeksene bygger på innrapporterte lønnsopplysninger for alle heltidsansatte i et utvalg av foretak i ulike næringer.

Indeksene for avtalt lønn måler endring i avtalt lønn ved utgangen av hvert kvartal, og ikke gjennomsnittet for en periode. Lønnsindeksene tar ikke hensyn til når forhandlingsresultater ved lønnsoppgjør faktisk gjelder fra, men måler endringen i lønn slik den har kommet til utbetaling på tidspunktet for rapportering til Statistisk sentralbyrå. Resultater fra lønnsoppgjørene kommer gjerne til utbetaling en tid etter at oppgjørene er fullført. Kvartalsindeksene bør ikke direkte nyttes til å beregne årslønn, da de ofte må suppleres med annen informasjon om lønnsutviklingen.

Overtidsgodtgjørelser er ikke inkludert i statistikken.

For nærmere beskrivelse av lønnsindeksene, se Om statistikken .

Tabeller: