1278_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1278
Litt høyere lønnsvekst i kraftforsyning
statistikk
2006-08-25T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks2. kvartal 2006, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Litt høyere lønnsvekst i kraftforsyning

Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kraftforsyning økte med 0,8 prosent i 2. kvartal 2006. Dette var noe høyere enn i samme periode året før, hvor veksten var på 0,2 prosent.

I olje- og gassutvinning er månedslønna klart lavere i 2. kvartal enn i 1. kvartal på grunn av mindre bonusutbetalinger. Månedslønna her ble i gjennomsnitt redusert med 4,7 prosent i 2. kvartal mot 2,8 prosent i 2. kvartal året før. Lønnsendringer i andre næringer kan sees i vedleggstabellene.

Gjennomsnittlig månedslønn omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg, bonuser, provisjoner og lignende. Lønnstillegg som for eksempel bonus, blir sjelden utbetalt hvert kvartal. Dette innebærer at indeksen for gjennomsnittlig månedslønn utsettes for større svingninger mellom kvartalene enn indeksen for utbetalt avtalt lønn. Overtidsgodtgjørelser er ikke inkludert i statistikken.

Om statistikkgrunnlaget

Lønnsindeksen for 2. kvartal 2006 bygger på opplysninger fra et utvalg av bedrifter i ulike næringer.

Indeksen måler endring i månedslønn mellom to punkt målt ved utgangen av hvert kvartal, og ikke gjennomsnittet for en periode. Lønnsindeksen tar ikke hensyn til når forhandlingsresultater ved lønnsoppgjør faktisk gjelder fra, men måler endringen i månedslønn, slik den har kommet til utbetaling på tidspunktet for rapportering til Statistisk sentralbyrå. Resultater fra lønnsoppgjørene kommer gjerne til utbetaling en tid etter at oppgjørene er fullført. Kvartalsindeksen kan ikke direkte nyttes til å beregne årslønn men må ofte suppleres med annen informasjon om lønnsutviklingen.

For nærmere beskrivelse av lønnsindeksene, se Om statistikken .

Tabeller: