1324_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1324
0,7 prosent lønnsvekst i industri
statistikk
2001-01-12T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks3. kvartal 2000, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

0,7 prosent lønnsvekst i industri

Den kvartalsvise lønnsindeksen for heltidsansatte i industrien viser en økning i måneds-fortjenesten på 0,7 prosent fra 2. kvartal 2000 til 3. kvartal 2000. Økningen fra 3. kvartal 1999 til 3. kvartal 2000 var 3,8 prosent, mens tilsvarende tall fra 2. kvartal 1999 til 2. kvartal 2000 var 3,9 prosent.

Månedsfortjenesten for ansatte i samferdsel, økte med 1,4 prosent fra 2. kvartal 2000 til 3. kvartal 2000. Til sammenligning økte månedsfortjenesten for ansatte både i bygge- og anleggsvirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift med 1,0 prosent mens økningen i varehandel var på 0,8 prosent.

Endring over et år

Ansatte i industri hadde en vekst i månedsfortjenesten på 3,8 prosent fra 3. kvartal 1999 til 3. kvartal 2000. Tilsvarende vekst for ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet var 4,7 prosent mens ansatte i samferdsel hadde en vekst på 4,4 prosent. Ansatte i varehandel hadde en økning på 3,9 prosent mens ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift hadde en vekst på 3,7 prosent i samme periode.

Utvalget

Utvalget til 3. kvartal 2000 omfatter om lag 300 000 heltidsansatte fordelt på 109 200 i industri, 35 600 i bygge- og anleggsvirksomhet, 21 100 i samferdsel, 83 100 i varehandel og 50 900 i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift. Til sammenligning er, ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 3. kvartal 2000, sysselsettingen i industri 298 000, i bygge- og anleggsvirksomhet 107 000, i samferdsel 124 000, i varehandel 320 000 og i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 162 000 lønnstakere. Vi gjør oppmerksom på at tallene fra nasjonalregnskapet også inkluderer deltidsansatte.

Tabeller: