151699_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
151699
Lønna opp 1,1 prosent i bygg og anlegg
statistikk
2014-08-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks2. kvartal 2014, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lønna opp 1,1 prosent i bygg og anlegg

Foreløpig lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet viser en økning på 1,1 prosent fra 1. kvartal 2014 til 2. kvartal 2014. Tilsvarende endring samme periode i fjor var på 1,5 prosent.

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
1. kvartal 2013 - 2. kvartal 20131. kvartal 2014 - 2. kvartal 2014
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift1,00,4
Industri1,10,1
Kraftforsyning0,50,2
Vannforsyning, avløp og renovasjon0,81,4
Bygge- og anleggsvirksomhet1,51,1
Varehandel1,71,0
Samferdsel0,50,6
Hotell- og restaurantvirksomhet0,60,4
Informasjon og kommunikasjon0,91,4
Omsetning og drift av fast eiendom-0,40,1
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting0,10,2
Forretningsmessig tjenesteyting1,31,1
Undervisning0,10,3
Helse- og sosialtjenester0,30,1
Kultur, underholdning og fritid i alt1,10,9
Personlig tjenesteyting1,41,1

Foreløpige tall for olje- og gassutvinning og bergverksdrift viser en økning i lønnsindeksen for gjennomsnittlig avtalt månedslønn på 0,4 prosent fra forrige kvartal. Tilsvarende indeks for heltidsansatte i varehandel viser en økning på 1,0 prosent.