1310_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1310
1,1 prosent lønnsvekst i industrien
statistikk
2002-08-30T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks2. kvartal 2002, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1,1 prosent lønnsvekst i industrien

Den kvartalsvise lønnsindeksen for heltidsansatte i industrien viser en økning i månedsfortjenesten på 1,1 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2002. Økningen fra 2. kvartal 2001 til 2. kvartal 2002 var på 4,9 prosent.

Tilsvarende tall for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet viser en økning i månedsfortjenesten på 0,9 prosent fra 1. til 2. kvartal 2002. For heltidsansatte i samferdsel og varehandel var økningen på henholdsvis 1,3 prosent og 1,7 prosent i samme periode. Heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift hadde en vekst i månedsfortjenesten på 1,3 prosent, mens ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift hadde en nedgang i månedsfortjenesten på 1,5 prosent fra 1. til 2. kvartal 2002.

Lønnsindeksen måler utbetalt avtalt lønn ved utgangen av kvartalet. Det usikkert hvor stor del av lønnsoppgjørene som kommer til uttrykk i tallene for 2. kvartal, og dette kan variere fra år til år.

Endring fra samme kvartal året før

Laveste økning i månedsfortjenesten fra 2. kvartal 2001 til 2. kvartal 2002 hadde heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet med en vekst på 4,4 prosent. Størst var veksten i månedsfortjenesten for ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift med 10,9 prosent i samme periode. Tilsvarende hadde ansatte i samferdsel en vekst på 5,3 prosent, mens ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift hadde en økning på 4,7 prosent. Månedsfortjenesten økte med 6,2 prosent for heltidsansatte i varehandel i samme periode.

Nytt næringsområde

I denne frigivingen av tall for 2. kvartal 2002 presenteres lønnsindeks for et nytt næringsområde. Dette er lønnsindeks for heltidsansatte i kraftforsyning, med basis tilbake til 1. kvartal 1998. Heltidsansatte i kraftforsyning hadde en vekst i månedsfortjenesten på 1,3 prosent fra 1. kvartal 2002 til 2. kvartal 2002, mens veksten fra 2. kvartal 2001 til 2. kvartal 2002 var på 5,6 prosent.

Utvalget

Utvalget til 2. kvartal 2002 omfatter om lag 177 400 heltidsansatte fordelt på 15 800 i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, 58 800 i industri, 20 700 i bygge- og anleggsvirksomhet, 25 500 i samferdsel, 27 300 i varehandel, 27 500 i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift og 1 800 i kraftforsyning. Til sammenligning er, ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 1. kvartal 2002, sysselsettingen i olje- og gassutvinning og bergverksdrift 26 000, i industri 288 000, i bygge- og anleggsvirksomhet 110 000, i samferdsel 117 000, i varehandel 304 000, i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 209 000 og i kraftforsyning 15 000 lønnstakere. Tallene fra nasjonalregnskapet inkluderer også deltidsansatte.

Tabeller: