1280_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1280
Høye bonusutbetalinger i olje- og gassutvinning
statistikk
2006-05-30T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks1. kvartal 2006, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høye bonusutbetalinger i olje- og gassutvinning

Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning økte med 11,9 prosent i siste kvartal. Dette skyldes i hovedsak høye bonusutbetalinger. Veksten var på 5,6 prosent samme periode året før. Utbetalt avtalt månedslønn økte med 0,2 prosent siste kvartal mot 0,5 prosent i forhold til samme kvartal året før.

Heltidsansatte i samferdsel hadde en vekst i månedslønna 1. kvartal på 3,8 prosent. Samme kvartal året før var veksten i månedslønna på 1,9 prosent.

Gjennomsnittlig månedslønn omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser, provisjoner og lignende. Overtidsgodtgjørelser er ikke inkludert i statistikken.

Om statistikkgrunnlaget

Lønnsindeksen for 1. kvartal 2006 bygger på opplysninger fra et utvalg av bedrifter i ulike næringer. En oversikt over antall heltidsansatte i statistikken finnes i tabell 6.

Lønnsindeksen måler endring i månedslønn mellom to punkt, målt ved utgangen av hvert kvartal, og ikke gjennomsnittet for en periode. Lønnsindeksen tar ikke hensyn til når forhandlingsresultater ved lønnsoppgjør faktisk gjelder fra, men måler endringen i månedslønn slik den har kommet til utbetaling på tidspunktet for rapportering til Statistisk sentralbyrå. Resultater fra lønnsoppgjørene kommer gjerne til utbetaling en tid etter at oppgjørene er fullført. Dette innbærer at kvartalsindeksen ikke direkte kan nyttes til å beregne årslønn men må ofte suppleres med annen informasjon om lønnsutviklingen.

For nærmere beskrivelse av lønnsindeksene, se Om statistikken .

Tabeller: