147242_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
147242
Lønna opp 1,3 prosent i industrien
statistikk
2014-02-25T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks4. kvartal 2013, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lønna opp 1,3 prosent i industrien

Foreløpig lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industrien viser en økning på 1,3 prosent fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2013. Tilsvarende endring i samme periode i fjor var på 1,7 prosent.

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
3. kvartal 2012 - 4. kvartal 20123. kvartal 2013 - 4. kvartal 2013
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift3,10,9
Industri1,71,3
Kraftforsyning1,62,4
Vannforsyning, avløp og renovasjon2,60,2
Bygge- og anleggsvirksomhet0,50,6
Varehandel1,10,0
Samferdsel1,00,6
Hotell- og restaurantvirksomhet1,30,5
Informasjon og kommunikasjon1,00,8
Omsetning og drift av fast eiendom0,6-0,2
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting1,32,0
Forretningsmessig tjenesteyting1,20,2
Undervisning0,80,1
Helse- og sosialtjenester0,80,3
Kultur, underholdning og fritid i alt1,10,5
Personlig tjenesteyting0,81,3

Foreløpige tall for bygg- og anleggsvirksomhet viser en økning i indeksen for gjennomsnittlig avtalt lønn på 0,6 prosent i 4. kvartal, mot 0,5 prosent i tilsvarende kvartal året før.