1320_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1320
0,6 prosent lønnsvekst i industrien
statistikk
2001-06-22T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks1. kvartal 2001, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

0,6 prosent lønnsvekst i industrien

Den kvartalsvise lønnsindeksen for heltidsansatte i industrien viser en økning i månedsfortjenesten på 0,6 prosent fra 4. kvartal 2000 til 1. kvartal 2001. Økningen fra 1. kvartal 2000 til 1. kvartal 2001 var 4,5 prosent.

Tilsvarende tall fra 4. kvartal 1999 til 4. kvartal 2000 var 4,2 prosent.

Månedsfortjenesten for ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet økte med 0,3 prosent fra 4. kvartal 2000 til 1. kvartal 2001. Til sammenligning økte månedsfortjenesten for ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift med 3,4 prosent og for ansatte i samferdsel med 1,0 prosent i samme periode. I varehandel og i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift var det en vekst i månedsfortjenesten på 1,1 prosent fra 4. kvartal 2000 til 1. kvartal 2001.

Endring over et år: Størst vekst i olje- og gassutvinning og bergverksdrift

Ansatte i industrien hadde en vekst i månedsfortjenesten på 4,5 prosent fra 1. kvartal 2000 til 1. kvartal 2001. Tilsvarende vekst for ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift var 9,3 prosent, mens ansatte i samferdsel hadde en vekst på 5,4 prosent. Ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet hadde en økning på 4,8 prosent, ansatte i varehandel hadde en økning på 5,4 prosent i samme periode, mens ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift hadde en vekst på 5,2 prosent fra 1. kvartal 2000 til 1. kvartal 2001.

Utvalget

Utvalget til 1. kvartal 2001 omfatter om lag 132 800 heltidsansatte fordelt på 13 200 i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, 49 800 i industri, 20 800 i bygge- og anleggsvirksomhet, 16 700 i samferdsel, 13 600 i varehandel og 18 700 i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift. Til sammenligning er, ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall for 1. kvartal 2001, sysselsettingen i olje- og gassutvinning og bergverksdrift 22 000, i industri 291 000, i bygge- og anleggsvirksomhet 112 000, i samferdsel 123 000, i varehandel 317 000 og i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 166 000 lønnstakere. Tallene fra nasjonalregnskapet inkluderer også deltidsansatte.

Tabeller: