92607_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
92607
Lønna opp 0,6 prosent i olje- og gassektoren
statistikk
2013-11-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks3. kvartal 2013, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lønna opp 0,6 prosent i olje- og gassektoren

Foreløpig lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift viser en økning på 0,6 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2013. I tilsvarende periode året før målte indeksen en nedgang på 0,1 prosent.

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
2. kvartal 2012 - 3. kvartal 20122. kvartal 2013 - 3. kvartal 2013
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift-0,10,6
Industri1,41,1
Kraftforsyning1,82,2
Vannforsyning, avløp og renovasjon1,41,2
Bygge- og anleggsvirksomhet1,10,6
Varehandel1,21,0
Samferdsel2,20,6
Hotell- og restaurantvirksomhet0,20,5
Informasjon og kommunikasjon-1,41,6
Omsetning og drift av fast eiendom2,21,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting0,51,1
Forretningsmessig tjenesteyting0,10,3
Undervisning2,02,1
Helse- og sosialtjenester1,11,9
Kultur, underholdning og fritid i alt1,80,4
Personlig tjenesteyting0,90,5

Fra 3. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013 har gjennomsnittlig avtalt lønn økt med 5,3 prosent i olje- og gassutvinning og bergverksdrift. Til sammenligning var endringen på 2,6 prosent i tilsvarende periode året før. Lønnsindeksen måler endringen i lønn slik den har kommet til utbetaling på tellingstidspunktet. Siden utbetaling av lønnstillegg kan variere i tid fra år til år i henhold til lønnsoppgjørene, kan dette ha betydning for endringen på gitte tellingstidspunkt.

Foreløpige tall for industrien viser en økning i indeksen for gjennomsnittlig avtalt lønn på 1,1 prosent i 3. kvartal, mot 1,4 prosent i tilsvarende kvartal året før. Til sammenligning økte lønnsindeksen med 0,6 prosent i bygge- og anleggsvirksomheter fra 2. kvartal til 3. kvartal 2013. For denne næringen var lønnsveksten på 1,1 prosent i tilsvarende periode i 2012.