92603_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
92603
Avtalt lønn opp 0,2 prosent i industrien
statistikk
2013-05-31T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks1. kvartal 2013, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Avtalt lønn opp 0,2 prosent i industrien

Foreløpig lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industrien viser en økning på 0,2 prosent fra 4. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013. Tilsvarende økning i 1. kvartal året før, var 0,7 prosent.

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
4. kvartal 2011 - 1. kvartal 20124. kvartal 2012 - 1. kvartal 2013
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,70,5
Industri0,70,2
Kraftforsyning-0,81,7
Vannforsyning, avløp og renovasjon0,9-0,2
Bygge- og anleggsvirksomhet0,80,2
Varehandel0,2-0,1
Samferdsel0,01,2
Hotell- og restaurantvirksomhet-0,10,3
Informasjon og kommunikasjon1,70,6
Omsetning og drift av fast eiendom2,03,0
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting1,01,0
Forretningsmessig tjenesteyting0,31,1
Undervisning0,50,7
Helse- og sosialtjenester1,60,4
Kultur, underholdning og fritid i alt0,50,7
Personlig tjenesteyting1,01,1

I samferdsel viser indeksen for gjennomsnittlig avtalt månedslønn en økning på 1,2 prosent siste kvartal, mens den i olje- og gassutvinning og bergverksdrift viser en økning på 0,5 prosent.

Indeksen for gjennomsnittlig månedslønn i olje- og gassutvinning og bergverksdrift viser en økning på 13,2 prosent siste kvartal. Det er også flere andre næringshovedområder som viser en høyere økning i gjennomsnittlig månedslønn dette kvartalet enn i forrige kvartal. Hovedårsaken til denne veksten er bonusutbetalinger i 1. kvartal.

Lønnsindeksen påvirkes av når på året utbetalingene for tillegg og bonuser finner stedÅpne og lesLukk

I tabellene ligger det en lønnsindeks for gjennomsnittlig månedslønn. Den består av gjennomsnittlig avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonuser, der tillegg og bonuser er beregnet som et gjennomsnitt for gjeldende kvartal. Det betyr at indeksen påvirkes av når på året utbetalingene for tillegg og bonuser finner sted.