288302_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
288302_tabell
statistikk
2017-02-27T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
false
Lønnsindeksen viser gjennomsnittlig avtalt månedslønn i næringer som industri, bygg og anlegg, olje- og gassvirksomhet.

Lønnsindeks4. kvartal 2016, foreløpige tall

Innhold