Velgerundersøkelse blant innvandrere, stortingsvalget

Se også tidligere Ukens statistikk:
1997: Valgdeltakelsen var 63 prosent blant innvandrere (98/01-02)