Varekonsumindeks

 Tidligere Ukens statistikk
Apr 1998:  Stor vekst i husholdningenes varekonsum  (98/25)