Utdanningsnivå i befolkningen

 Tidligere Ukens statistikk
1 okt 1997:  Hver fjerde med lang høyere utdanning bor i Oslo  (98/50)
1 okt 1996:  Utdanningsnivået øker i alle aldersgrupper  (97/50)
1 okt 1995:  En av fem har høyere utdanning  (96/51-52)