Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

 Tidligere Ukens statistikk
1 jan 1998:  Fleire medlemmer i trus- og livssynssamfunn utanfor statskyrkja  (98/32)
1 jan 1997:  Islam aukar mest  (97/32)
1 jan 1996:  Human-Etisk Forbund i stadig vekst  (96/34)