Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

 Tidligere Ukens statistikk
1997, foreløpig:  Færre sosialklienter  (98/17)
1995:  Mindre sosialhjelp til ektepar enn enslige  (96/45)
1995:  6 000 færre sosialhjelpmottakere  (96/40)