Røykevaner

 Tidligere Ukens statistikk
1998:  Finnmarkingene røyker mest  (99/05)
1997:  Stabile røykevaner i Norge  (98/07)