Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning - omsetningsstatistikk.

 Tidligere Ukens statistikk
Des 1998:  Tyngre for eksportnringene  (99/20)
Okt 1998:  Industriens omsetningsvekst flater ut  (99/11)
Aug 1998:  Vekst i omsetningen av investeringsvarer  (99/03)
Jun 1998:  Lavere omsetning i olje- og gassindustrien  (98/47)
Apr 1998:  Fortsatt hy omsetning i industrien  (98/38)
Feb 1998:  Hyere omsetning i industrien  (98/28-29)
Des 1997:  Lav omsetning av energivarer  (98/25)
Jun 1997:  Hy omsetning av investeringsvarer  (97/51-52)
Apr 1997:  Auka omsetning av energivarer  (97/44)
Feb 1997:  kt omsetning i 1. termin  (97/35)
Des 1996:  kt omsetning i 1996  (97/26)
5 term 1996:  kt omsetning innen industrien  (97/17)
4 term 1996:  Svak kning i industrien  (97/09)
3 term 1996:  Lavere omsetning i industrien  (96/51-52)
2 term 1996:  kt omsetning av energivarer  (96/41)
1 term 1996:  Hy energivareomsetning  (96/33)
6 term 1995:  Rekordhy omsetning i industrien  (96/24)
5 term 1995:  Svakere omsetning i industrien  (96/16)
4 term 1995:  1995 ble et gullr for industrien  (96/08)