Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

 Tidligere Ukens statistikk
1992-1998:  Kraftig reduksjon av overskuddet  (99/17)
1997:  Nettofinansinvesteringene kte kraftig i 1997  (98/18)
1996:  Strre utgifter til offentlig forvaltning  (97/19)
1980-1987:  Reviderte tall for offentlige finanser  (97/06)