Nasjonalregnskap, institusjonelt, årlig

 Tidligere Ukens statistikk
1997:  Reviderte tall for 1997  (98/25)
1995-1997:  Høy sparing i husholdningene  (98/19)
1993-1995:  Positiv inntektsutvikling for foretak og husholdninger  (96/20)