Lřnn for ansatte i private helse- og sosialtjenester

 Tidligere Ukens statistikk
1 sept 1998:  Mĺnedsfortjenesten řkte med 950 kroner  (99/15)
1 okt 1997:  Helsepersonell tjener mer enn sosialarbeidere  (98/22)