Nasjonalregnskap, kvartalsvis

 Tidligere Ukens statistikk
1 kv 1999:  kt konsum og lavere investeringer  (99/22)
4 kv 1998:  Svak oppjustering av BNP-veksten i 1998  (99/17)
4 kv 1998:  Svakere vekst i norsk konomi  (99/05)
3 kv 1998:  Svakere utenrikskonomi bremser BNP-veksten  (98/49)
2 kv 1998:  Dempet vekst i bruttonasjonalproduktet  (98/36)
1 kv 1998:  Svakere utenrikskonomi  (98/24)
4 kv 1997:  Sterkere produksjonsvekst i Fastlands-Norge enn tidligere antatt  (98/06)
3 kv 1997:  Dempet konsumvekst i husholdningene i 3. kvartal  (97/49)
2 kv 1997:  Fortsatt konsumvekst i husholdningene  (97/36)
1 kv 1997:  Lgare varekonsum i hushalda  (97/23)
4 kv 1996:  BNP passerte 1 000 milliarder kroner  (97/06)
3 kv 1996:  Sterk eksportvekst  (96/49)
2 kv 1996:  Sterk vekst i oljevirksomheten  (96/36)
1 kv 1996:  Vekst i utenrikskonomien og husholdningenes konsum  (96/23)