Bergverk, industri og kraftforsyning - investeringsstatistikk

 Tidligere Ukens statistikk
2 kv 1999:  Noe lavere investeringer neste r  (99/23)
1 kv 1999:  Omfattende investeringer i 1998  (99/10)
4 kv 1998:  Lgare investeringar i 1999  (98/50)
3 kv 1998:  Hye investeringer i 1998 og 1999  (98/37)
2 kv 1998:  Positive investeringsanslag for 1999  (98/24)
1 kv 1998:  Optimistiske industriinvesteringsanslag for 1998  (98/11)
4 kv 1997:  Fortsatt vekst i 1998-anslagene  (97/50)
3 kv 1997:  Fortsatt vekst i 1998-anslagene  (97/37)
2 kv 1997:  Hge investeringstal for 1998  (97/24)
1 kv 1997:  Dempet vekst i industriinvesteringene for 1997  (97/11)
4 kv 1996:  Investeringene i 1997 p 1996-niv  (96/50)
4 kv 1996:  Investeringene i 1997 p 1996-niv  (96/49)
3 kv 1996:  Store investeringer i norsk industri  (96/37)
2 kv 1996:  Omfattende investeringer i industrien  (96/24)
1 kv 1996:  Sterk kning i industriinvesteringene  (96/11)