Potet- og grovfôravlinger

 Tidligere Ukens statistikk
1998:  Gode jordbruksavlinger  (99/15)
1997:  Smĺ engavlinger i Nord-Norge  (98/15-16)
1996:  Brukbare avlinger i jord-bruket i 1996  (97/16)
1995:  Smĺ avlinger i Nord-Norge  (96/14)