Innvandreres levekår

 Tidligere Ukens statistikk
1996:  Færre enn antatt opplever diskriminering  (97/07)