Inntektsstatistikk, pensjonsordninger utenfor folketrygden

 Tidligere Ukens statistikk
1996:  AFP-pensjonistane er f, men tek imot mest  (98/40)