Innovasjoner i norsk næringsliv

 Tidligere Ukens statistikk
1997:  Oftest innovasjon i større foretak  (98/42)
1995:  Ett av tre foretak er innovative  (97/46)