Hjortevilt, registrert avgang utenom ordinær jakt

 Tidligere Ukens statistikk
1997/98:  Færre elg, hjort og rådyr drept i trafikken  (98/44)
1996/97:  Flere storvilt drept i trafikken  (97/44)
1995/96:  Færre kollisjoner med storvilt  (96/43)