Godstransport med lastebil over grensen

 Tidligere Ukens statistikk
1998:  Strst godstransport over Svinesund  (99/10)
1997:  Stor kning i lastebiltransporten over grensen  (98/11)
1996:  Flere biler, men mindre gods over grensen  (97/11)