Folkemengde etter alder, kjønn, sivilstand og statsborgerskap

 Tidligere Ukens statistikk
1 jan 1999:  Mange førskolebarn  (99/15)
1 jan 1998:  Flere småbarn og middelaldrende  (98/20)
1 jan 1997:  Flere over 80 år - men færre over 67  (97/21)
1 jan 1996:  4 370 000 bosatte i Norge  (96/22)

Se også tidligere publisert:
Utenlandske statsborgere (fram til 18.03.2004)

1999: Tabeller

1998: Tabeller