Elvefiske etter laks, sjřaure og sjřrřye

 Tidligere Ukens statistikk
1998:  Kraftig auke i laksefisket  (99/06)
1997:  Mindre laksefiske  (98/07)
1996:  Stor nedgang i elvefiske etter laks og sjřaure  (97/11)