Elektrisitetsstatistikk, månedlig

 Tidligere Ukens statistikk
Apr 1999:  Redusert elforbruk  (99/23)
Mar 1999:  Høyt strømforbruk, men lavere produksjon  (99/19)
Feb 1999:  Høy elproduksjon og redusert eksportunderskudd  (99/15)
Jan 1999:  Høyt strømforbruk i kraftintensiv industri  (99/10)
Des 1998:  Nettoimport av strøm i 1998  (99/06)
Nov 1998:  Strømforbruket øker mest i kraftintensiv industri  (99/02)
Okt 1998:  Elforbruket vokser raskere enn produksjonen  (98/49)
Sept 1998:  Høyt elforbruk til tross for mildvær  (98/45)
Aug 1998:  Rekordhøy elproduksjon i august  (98/41)
1997:  Uendret driftsresultat i kraftbransjen  (98/39)
Jul 1998:  Kraftig økning i elforbruket  (98/37)
Jun 1998:  Fortsatt lav elproduksjon  (98/32)
Mai 1998:  Lav produksjon og høy import  (98/28-29)
Apr 1998:  Eksportunderskudd og høyt elforbruk  (98/23)
Mar 1998:  Rekordhøyt elforbruk  (98/19)
1996, endelig:  Næringslivet reduserte forbruket mest under kraftkrisen  (98/18)
Feb 1998:  Høyt elforbruk til tross for mildvær  (98/15-16)
Jan 1998:  Økt elforbruk i kraftintensiv industri  (98/11)
Des 1997:  Økt elforbruk i 1997  (98/07)
Nov 1997:  Eksportunderskudd av elkraft  (98/03)
Okt 1997:  Rekordhøy kraftproduksjon  (97/50)
Sept 1997:  Rekordhøyt forbruk av elkraft  (97/45)
Aug 1997:  Økende eksportoverskudd av elkraft  (97/41)
Jul 1997:  Eksporten igjen større enn importen  (97/37)
Jun 1997:  Sterk økning i kraftproduksjonen  (97/32)
Mai 1997:  Økt forbruk av elektrisitet i mai  (97/27)
Apr 1997:  Rekordhøyt kraftforbruk i april  (97/24)
Mar 1997:  Redusert kraftproduksjon i mars  (97/19)
Feb 1997:  Kraftig nedgang i elforbruket i februar  (97/15)
Jan 1997:  Kraftig nedgang i kraftforbruk og produksjon  (97/10)
Des 1996:  Kraftig nedgang i elproduksjonen i desember  (97/06)
Nov 1996:  Redusert produksjon og forbruk av elektrisk kraft i november  (97/03)
Okt 1996:  Kraftig nedgang i elforbruk og produksjon  (96/49)
Sept 1996:  Rekordhøy kraftimport i september  (96/45)
Aug 1996:  Sterk nedgang i produksjon og forbruk av elektrisitet  (96/40)
Jul 1996:  Rekordstor import av kraft i juli  (96/36)
Jun 1996:  Kraftig reduksjon i produksjonen av elkraft i juni  (96/32)
Mai 1996:  Redusert kraftproduksjon i mai  (96/27)
Apr 1996:  Kraftig reduksjon i el-produksjonen  (96/23)
Mar 1996:  Lavere produksjon av elkraft  (96/18)
Feb 1996:  Økt forbruk av elektrisk kraft  (96/14)
Jan 1996:  Økt produksjon av elektrisk kraft i januar  (96/10)
Des 1995:  Rekordhøyt forbruk og produksjon av elektrisk kraft i desember  (96/05)
Nov 1995:  Rekordhøy produksjon av elektrisk kraft i november  (96/01)