Eksamener ved universiteter og høgskoler

 Tidligere Ukens statistikk
Høst 1996:  Færre avlagte universitetseksamener  (98/36)
Vår 1996:  Mange nye filologer og samfunnsvitere  (97/36)
Høst 1995:  Stabilt antall universitetseksamener  (97/03)
1994/95:  Flere kvinner enn menn tar grunnfags- og mellomfagseksamen  (96/35)