Næringslivstjenester og omsetning og drift av fast eiendom, omsetningsindeks

 Tidligere Ukens statistikk
4 kv 1998:  Stor økning i rengjøringsvirksomheten  (99/23)
3 kv 1998:  Omsetningen innenfor databehandling steg med 21 prosent  (99/15)
2 kv 1998:  Databehandlingsvirksomhet økte med nesten 15 prosent  (98/49)
1 kv 1998:  Sterk vekst for IT-konsulenter  (98/40)
4 kv 1997:  Økt omsetning for forretningsmessig tjenesteyting  (98/23)
3 kv 1997:  Økt omsetning av juridiske tjenester  (98/13)
2 kv 1997:  Stor vekst innen forretningsmessig tjenesteyting  (97/51-52)
4 kv 1995:  Omsetningsvekst innen databehandling  (96/20)
3 kv 1995:  Omsetningssvikt for juridiske tjenester  (96/04)