Barn i barnehager

 Tidligere Ukens statistikk
1998, forelpig:  188 000 har barnehageplass  (99/12)
1997, endelig:  Flere barnehageplasser  (98/27)
1996, endelig:  Lavere vekst i antall nye barnehageplasser  (97/27)
1996, forelpig:  Nr 58 000 6-ringer har plass i barnehage eller 6-rstilbud  (97/13-14)
1995:  Barnehageveksten flater ut  (96/27)
1995:  Nr halvparten av 6-ringene har et tilbud i skolen  (96/16)