Arbeidstakere etter bostedskommune og utdanning

 Tidligere Ukens statistikk
4 kv 1998:  Flere arbeidstakere i alle fylkene  (99/17)
4 kv 1996:  Flere arbeidstakere i alle fylker unntatt Finnmark  (97/15)