Barn og unge

Banner

Kommune

Oslo (Oslo)

Barn og unge i befolkningen

Antall barn under 18 år
Ikon som viser barn med noter
Antall barn under 18 år
2021
132 810
barn

Folketallet i kommunen
ikon av to mennesker
Folketallet i kommunen
3. kvartal 2021
698 660
innbyggere


Antall fødte
ikon av baby
Antall fødte
2020
9 199
personer

Familier


Tabeller for barn og unge i familier:

Helse


Tabeller for barn og unges helse:

Statistikk fra andre enn SSB

Lovbrudd


Tabeller for barn og unges lovbrudd:

Fritid

Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole,Besøk per kinoforestilling
Ikon som viser barn med noter
Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole
2020
9,6
prosent

ikon av kinofremviser.
Besøk per kinoforestilling
2020
27,6
prosent

Tabeller for barn og unges fritid:

 

Barnehage og skole

Barn med barnehageplass,Elever i SFO/AKS,Elever som får særskilt norskopplæring,Elever som får skoleskyss
Ikon for voksen med barn
2020
91,4
%

ikon av bygning
2020
85,9
%

ikon av skoleelever
2020
18,7
%

Ikon av buss
2020
6,4
%


Tabeller for barnehage:

 

Tabeller for skole og høyere utdanning:


Unge på arbeidsmarkedet

Arbeidsledige i kommunen i alderen 15-29 år
Ikon av sjekkliste
Arbeidsledige i kommunen i alderen 15-29 år
November 2020
6,8
%

Tabeller for unge på arbeidsmarkedet:

Barn og økonomi

Andel barn under 18 år i husholdninger med lavinntekt
ikon av lommebok
2019
17,1
%

Inntekt etter skatt for husholdningene



Tabeller for barn og unges økonomi:

Barn og unge i barnevernet

Andel barn med barnevernstiltak 0-22 år
Ikon av barn med drage
Andel barn med barnevernstiltak 0-22 år
2020
3,3
prosent


Tabeller for barn og unge i barnevernet: