Kulturtilbod

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12061: Kommunale kulturskoler (K) 2015 - 2023

Line Gjermshusengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 346
15.03.2024 08:00
Netto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per innbygger 6-15 år (kr):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev (kr):
kr
Brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev (kr):
kr
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent):
prosent
Barn 6-15 år som står på venteliste til kommunens kulturskole (prosent):
prosent
Elever i kommunens kulturskole (antall):
antall
Elever fra kommunen i kommunens kulturskole (antall):
antall
Elevplasser i kommunens kulturskole (antall):
antall
Elevplasser i kommunens kulturskole i fjor (antall):
antall
Årsverk:
årsverk
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (antall):
antall
Netto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per innbygger 6-15 år (kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev (kr):
31.12
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent):
31.12
Barn 6-15 år som står på venteliste til kommunens kulturskole (prosent):
31.12
Elever i kommunens kulturskole (antall):
31.12
Elever fra kommunen i kommunens kulturskole (antall):
31.12
Elevplasser i kommunens kulturskole (antall):
31.12
Elevplasser i kommunens kulturskole i fjor (antall):
31.12
Årsverk:
31.12
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per innbygger 6-15 år (kr) , Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev (kr) , Brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev (kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000