12061: Kommunale kulturskoler (K) 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 467 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2018
Kontakt
Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5038
bba@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per innbygger 6-15 år (kr):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev (kr):
kr
Brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev (kr):
kr
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent):
prosent
Barn 6-15 år som står på venteliste til kommunens kulturskole (prosent):
prosent
Elever i kommunens kulturskole (antall):
antall
Elever fra kommunen i kommunens kulturskole (antall):
antall
Elevplasser i kommunens kulturskole (antall):
antall
Elevplasser i kommunens kulturskole i fjor (antall):
antall
Årsverk:
årsverk
Referansetid
Netto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per innbygger 6-15 år (kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev (kr):
31.12
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent):
31.12
Barn 6-15 år som står på venteliste til kommunens kulturskole (prosent):
31.12
Elever i kommunens kulturskole (antall):
31.12
Elever fra kommunen i kommunens kulturskole (antall):
31.12
Elevplasser i kommunens kulturskole (antall):
31.12
Elevplasser i kommunens kulturskole i fjor (antall):
31.12
Årsverk:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kommunale kulturskoler
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken