Kulturtilbod

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12061: Kommunale kulturskoler (K) 2015 - 2022

Line Gjermshusengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 346
15.06.2023 08:00
Netto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per innbygger 6-15 år (kr):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev (kr):
kr
Brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev (kr):
kr
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent):
prosent
Barn 6-15 år som står på venteliste til kommunens kulturskole (prosent):
prosent
Elever i kommunens kulturskole (antall):
antall
Elever fra kommunen i kommunens kulturskole (antall):
antall
Elevplasser i kommunens kulturskole (antall):
antall
Elevplasser i kommunens kulturskole i fjor (antall):
antall
Årsverk:
årsverk
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (antall):
antall
Netto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per innbygger 6-15 år (kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev (kr):
31.12
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent):
31.12
Barn 6-15 år som står på venteliste til kommunens kulturskole (prosent):
31.12
Elever i kommunens kulturskole (antall):
31.12
Elever fra kommunen i kommunens kulturskole (antall):
31.12
Elevplasser i kommunens kulturskole (antall):
31.12
Elevplasser i kommunens kulturskole i fjor (antall):
31.12
Årsverk:
31.12
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per innbygger 6-15 år (kr) , Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev (kr) , Brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev (kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kommunale kulturskoler. Kommune 1867 Bø har trukket sine innrapporterte regnskapstall for 2022 til KOSTRA. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.