Trafikkulykker med personskade

09000: Drepte eller skadde i trafikkulykker, etter alder, kjønn, skadegrad, trafikantgruppe og ulykkestype 1999 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

alder

Totalt 13 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

skadegrad Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

trafikantgruppe

Totalt 9 Valgte

Søk

ulykkestype

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.05.2020
Kontakt
Elin Hellerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 389
hel@ssb.no

Måleenhet
Personer drept eller skadd:
personer
Referansetid
Personer drept eller skadd:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken