Barnehager

Oppdatert: 3. mars 2022

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Andel barn i alderen 1–5 år som har plass i barnehage
Andel barn i alderen 1–5 år som har plass i barnehage
2021
93,4
%
Hovedtall - barnehager
Hovedtall - barnehager
2021Endring fra forrige årEndring siste 5 år
Antall barn i barnehage268 465-3 799-14 184
Andel barn 1-5 år93,40,61,4
Andel barn 1-2 år87,01,42,5
Andel barn 3-5 år97,40,20,3
Antall barnehager5 525-95-455
Andel offentlige barnehager4701
Ansatte i alt95 201-7081 249
Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning90,6-0,56,3
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Barnehager, ansatte og barn, etter eier og fylke.
Barnehager, ansatte og barn, etter eier og fylke.
BarnehagerOffentlige barnehagerPrivate barnehagerAnsatte i altBarn i barnehageAndel barn 1-5 år i barnehage
20195 7302 7013 02996 744275 80492,2
20205 6202 6562 96495 909272 26492,8
20215 5252 6242 90195 201268 46593,4
2021
Viken1 22246575722 10663 59892,4
Oslo69031038011 80035 43291,7
Innlandet3611971645 79015 57493,8
Vestfold og Telemark3751881876 91319 51093,4
Agder3481252235 70715 32792,2
Rogaland4442292159 52426 89992,3
Vestland64530833711 73433 46094,9
Møre og Romsdal2691411284 74113 20595,4
Trøndelag - Trööndelage5542932618 72323 53295,8
Nordland - Nordlánnda3091691403 95810 78394,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3061971094 17211 05994,9
Svalbard2203386.
Standardtegn i tabeller
Barn i barnehager etter alder.
Barn i barnehager etter alder.
I alt0 år1 år2 år3 år4 år5 år6 år
2013287 1771 89442 33656 36560 94962 98162 266386
2014286 4142 14541 14556 70959 84062 42263 746407
2015283 6082 20141 89555 36359 77561 03662 972366
2016282 6492 36643 01555 91058 30660 99961 708345
2017281 6222 24543 30056 17758 55859 48261 530330
2018278 5782 19642 15056 26458 43659 30359 836393
2019275 8042 29541 92154 15358 41159 07859 580366
2020272 2642 28542 31952 81056 00459 06659 390390
2021268 4652 60842 45752 59054 50856 62359 309370
Standardtegn i tabeller
Dekningsgrad og barn i barnehage etter ulike aldersgrupper og oppholdstid
Dekningsgrad og barn i barnehage etter ulike aldersgrupper og oppholdstid
I alt0-8 timer per uke9-16 timer per uke17-24 timer per uke25-32 timer per uke33-40 timer per uke41 timer eller mer per ukeDekningsgrad i ulike aldersgrupper
Alle aldersgrupper268 4657344162 3114 608261 089
0 år2 608102151312 5044,6
1 år42 4572413159678640 93879,1
2 år52 5900149557293350 97694,7
3 år54 508256643791153 08796,8
4 år56 623155736592155 27497,5
5 år59 30916462891 01857 94997,8
6 år37000018361
0-5 år268 0957344162 3104 600260 72878,7
1-5 år265 4876343952 2594 569258 22493,4
1-2 år95 0472182261 1681 71991 91487,0
3-5 år170 4404161691 0912 850166 31097,4
Standardtegn i tabeller
Årsverk og ansatte etter stilling i barnehage.
Årsverk og ansatte etter stilling i barnehage.
20212020201920182017
Alle stillingstyper
Ansatte95 20195 90996 74496 09894 540
Årsverk77 44777 70078 05577 10175 534
Styrer
Ansatte5 8515 9806 0546 1986 249
Årsverk4 7044 7394 7864 7834 821
Pedagogisk leder
Ansatte31 32331 53831 69431 24927 652
Årsverk29 17929 37029 47628 97125 583
Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn
Ansatte9271 0351 2001 3471 398
Årsverk286317358399405
Annen grunnbemanning
Ansatte39 82940 32540 87340 67542 790
Årsverk34 74835 02335 36835 16537 123
Personale som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats
Ansatte8 9228 4878 3157 6987 415
Årsverk5 4435 1194 9454 5654 358
Adm./merkantilt personale
Ansatte1 1661 2131 2441 4531 446
Årsverk379399411459478
Vaktmester, rengjøring m.m.
Ansatte7 1897 3347 3647 4787 590
Årsverk2 7082 7352 7112 7602 766
Standardtegn i tabeller
Ansatte i barnehager, etter stilling og kjønn
Ansatte i barnehager, etter stilling og kjønn
20212020201920182017
Ansatte i alt95 20195 90996 74496 09894 540
Kvinner83 52484 38885 23084 77383 470
Menn11 67711 52111 51411 32511 070
Styrere i alt5 8515 9806 0546 1986 249
Kvinner5 2835 4185 5395 6745 730
Menn568562515524519
Pedagogiske ledere i alt31 32331 53831 69431 24927 652
Kvinner28 15428 46128 73628 47725 308
Menn3 1693 0772 9582 7722 344
Annen grunnbemanning39 82940 32540 87340 67542 790
Kvinner35 80136 30636 74336 63238 637
Menn4 0284 0194 1304 0434 153
Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn9271 0351 2001 3471 398
Kvinner8619431 0951 2411 292
Menn6692105106106
Personale som utfører arbeid knyttet til barn som krever ekstra ressursinnsats8 9228 4878 3157 6987 415
Kvinner8 2867 9477 7657 2006 931
Menn636540550498484
Adm./merkantilt personale i alt1 1661 2131 2441 4531 446
Kvinner9641 0001 0261 2061 188
Menn202213218247258
Annen lønnet hjelp i alt7 1897 3347 3647 4787 590
Kvinner4 1804 3154 3264 3434 384
Menn3 0093 0193 0383 1353 206
Standardtegn i tabeller
Ansatte i barnehager etter stilling og kompetanse
Ansatte i barnehager etter stilling og kompetanse
20212020201920182017
Ansatte i alt95 20195 90996 74496 09894 540
Styrere5 8515 9806 0546 1986 249
med barnehagelærerutdanning5 2555 3785 4785 6395 651
med annen pedagogisk utdanning553562431438446
med barne- og ungdomsfagutdanning46121112
Pedagogiske ledere31 32331 53831 69431 24927 652
med barnehagelærerutdanning28 43128 36527 98427 08625 300
med annen pedagogisk utdanning9289051 002826784
med barne- og ungdomsfagutdanning6477369731 163429
Annen grunnbemanning39 82940 32540 87340 67542 790
med barnehagelærerutdanning297293264334
med annen pedagogisk utdanning852874848824
med annen universitet/høyskoleutdanning1 1011 1511 1631 166
med fagarbeiderutdanning18 64618 21617 57616 680
med annen bakgrunn18 93319 79121 02221 671
Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn9271 0351 2001 3471 398
med barnehagelærerutdanning207203255307328
med annen pedagogisk utdanning8691021
med barne- og ungdomsfagutdanning120135119113119
Personale som utfører arbeid knyttet til barn som krever ekstra ressursinnsats8 9228 4878 3157 6987 415
med barnehagelærerutdanning2 4312 2712 3732 2552 205
med annen pedagogisk utdanning135138140118144
med barne- og ungdomsfagutdanning1 4531 3601 2481 061981
Adm./merkantilt personale i alt1 1661 2131 2441 4531 446
Annen lønnet hjelp7 1897 3347 3647 4787 590
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Barnehagestatistikken gir informasjon om utviklingen i antall barnehager, barn i barnehager og ansatte i barnehager. Rapporteringen fungerer som grunnlag for om barnehagen følger de retningslinjer som barnehageloven, barnehagelovens forskrifter, samt barnehagens egne godkjenningsdokumenter legger opp til.

Barnehage er i lov om barnehager definert som en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under opplæringspliktig alder. Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrifter og retningslinjer for barnehagene.

En familiebarnehage er en barnehage som organiserer sin virksomhet i private hjem. Forutsetningen er at en barnehagelærer er ansatt som pedagogisk veileder. Barnehagelæreren skal være tilknyttet enten en vanlig barnehage eller den kommunale administrasjon.

Åpne barnehager har ingen fast gruppe av barn, men tar imot barn sammen med foreldre eller andre voksne til lek og sosialt samvær. Fra og med 1999 er ikke barn i åpen barnehage tatt med i det totale tallet for antall barn i barnehage. Dette gjør at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere årganger der barn i åpen barnehage er inkludert.

Et årsverk er arbeid utført av en fulltidsansatt (37,5 timer per uke) i ett år.

Barn i barnehage er antall barn som har plass i barnehage uavhengig av avtalt oppholdstid.

Barnas alder oppgis i fylte år ved utgangen av året.

Et barns oppholdstid refererer seg til den avtalte oppholdstiden per uke, og ikke til faktisk oppholdstid.

Barn i åpen barnehage tar utgangspunkt i det antall barn som kan være til stede samtidig i barnehagen. Barn i åpen barnehage oppgis etter tilbudets åpningstid, enten "6-15 timer per uke" eller "16 timer eller mer per uke".

Dekningsgrad er andel barn i barnehage i prosent av folkemengden i tilsvarende aldersgruppe.

Minoritetsspråklige barn i barnehage er antall barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.

Deltidsplass i barnehage: Antall barn med avtalt oppholdstid i kategorien 0-8 timer, 9-16 timer, 17-24 timer, 25-32 eller 33-40 timer per uke. Heltidsplass i barnehage er 41 timer eller mer per uke.

Offentlige barnehager: Barnehager som eies av kommune, fylkeskommune eller stat.

Private barnehager: Barnehager som eies av private hvor kommunen gir tilskudd eller private barnehager uten kommunalt tilskudd.

Ikke-kommunale barnehager: Barnehager som ikke eies av kommunen, dvs. statlige, fylkeskommunale og private barnehager.

Fylker, kommuner og bydeler: Inndeling per 01.01.2020

Barnehager

Foreløpig ikke fastsatt

360 Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Laveste regionale nivå for publisering er bydeler.

Barnehagestatistikk publiseres årlig i begynnelsen av mars. Data innhentes på skjemaet "Årsmelding for barnehager per 15. desember". I tillegg publiseres nøkkeltall for barnehager i KOSTRA (Kommune-Stat Rapportering) der foreløpige tall publiseres 15. mars og endelige tall presenteres 15. juni.

Rapportering til OECD, UNESCO og Eurostat.

Grunnlagsdata blir lagret midlertidig som SAS fil og permanent som tekst-fil.

Statistikken startet opp i 1963 og har vært i utvikling siden da. Formålet med barnehagestatistikken er å gi informasjon om utviklingen i antall barnehager, barn i barnehager og ansatte i barnehager. I tillegg fungerer også rapporteringen som grunnlag for om barnehagen følger de retningslinjer som barnehageloven, barnehagelovens forskrifter, barnehagens egne godkjenningsdokumenter legger opp til og utbetaling av statstilskudd.

De viktigste brukerne er Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, kommuner og statsforvaltere, samt forskere og media.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på www.ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling for brukerne

Statistikken er relevant i forhold til andre statistikker i SSB. Her kan nevnes KOSTRA, Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager, ansatte i barnehage og skole, samt nasjonalregnskapet. Barnehagestatistikk presenteres både som foreløpige KOSTRA-nøkkeltall medio mars, endelige KOSTRA-nøkkeltall medio juni, og som endelig barnehagestatistikk i mars. Sammenlignbar statistikk over barn og ansatte i barnehager finnes også på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opplysningene samles inn av Utdanningsdirektoratet, jf. barnehageloven § 48. Statistisk sentralbyrå benytter oppgavene til utarbeidelse av offisiell statistikk i medhold av lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 10.

Ikke relevant

Statistikken omfatter alle godkjente barnehager, uansett eierforhold; kommunale-, fylkeskommunale-, statlige- og private barnehager. Det gis opplysninger om antall barn i barnehage per 15. desember, institusjoner, ansatte og årsverk.

Når det gjelder antall barn er det gitt opplysninger om alder og oppholdstid per uke i ordinære barnehager, familiebarnehager og antall barn i åpen barnehage. Det gis opplysninger om antall barn i forhold til antall ansatte og årsverk, og andelen barn i barnehage i forhold til den aktuelle aldersgruppen, f. eks. dekningsgrad for aldersgruppen 1-5 år, som er hovedmålgruppen.

Dessuten er det gitt opplysninger over antall barn som er prioritert ved opptak pga. funksjonshemming, antall barn som får tildelt ekstra ressurser og antall minoritetsspråklige barn som får tilbud om språkstimulering.

Ansatte og årsverk er fordelt etter stillingskategori og utdanningstype, og etter barnehagens eierforhold. Ansatte er også fordelt etter kjønn.

Statistikken baserer seg på skjemaet "Årsmelding for barnehager per 15.12.ÅÅÅÅ" som innrapporteres via Utdanningsdirektoratets database "BASIL".

Alle barnehager som er godkjent etter barnehageloven og dens forskrifter, og som mottar statsstøtte er med i utvalget. Svarprosenten er 100.

Skjemaet fylles ut av hver enkelt barnehage. Hver kommune er ansvarlig for å samle inn skjemaene for alle barnehager i sin kommune. Frist for innrapportering er medio januar.

De elektroniske skjemaene har flere kontroller som utføres under registreringen. I tillegg blir opplysningene kontrollert og revidert både hos kommunen, statsforvalteren, Utdanningsdirektoratet og SSB før sammenstilling og publisering. Kontroller går på felter som er blanke, logikk i utfyllingen, samt å luke ut summeringsfeil.

Barnehagedata inngår som grunnlag for analyser både i SSB, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og forskningsinstitusjoner.

Ikke relevant

Dataene publiseres ikke på institusjonsnivå.

Fra og med høsten 1997 ble 10-årig grunnskole innført i Norge, noe som medførte at alle 6-åringer begynte på skole i stedet for å gå i barnehage. Dette har medført at enkelte tidsserier, bl.a. dekningsgrader, ikke er direkte sammenlignbare.

Oppholdstidskategoriene ble forandret fra og med innsamlingen i 1999. På grunn av innføringen av kontantstøttereformen ble de tidligere fem oppholdstidskategorier erstattet med seks nye. Dette medførte at definisjonen på en heltidsplass ble forandret fra 32 timer og mer til 33 timer og mer.

Fra og med 1999-rapportering ble barn i åpne barnehager skilt ut i en egen rapportering, i motsetning til tidligere år da de var inkludert i rapporteringen av alle barn. Mens statistikken over barn i barnehage til og med 1998 alltid inkluderer barn i åpne barnehager, har endringen medført at SSB fra 1999 skiller mellom:

*Antall barn med plass i barnehage (inkluderer ikke åpne barnehager og derfor ikke direkte sammenlignbart med barn i barnehager totalt tidligere år)

*Antall barn som får barnehagetilbud (inkluderer barn i åpne barnehager og derfor direkte sammenlignbart med barn i barnehager totalt tidligere år)

I 2016 ble det gjort endringer i innsamlingen av personalets utdanningsbakgrunn. Det gjør at disse tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.

Antall barnehager refererer til antall mottatte skjema (Årsmelding for barnehager per 15.12.åååå"). Variasjoner i antall barnehager kan skyldes organisatoriske endringer.

Ved utfylling av årsmeldingsskjemaene i barnehagene og ved oppfølging i kommunene og hos statsforvalteren, kan det oppstå feil. Størsteparten av slike feil blir funnet ved hjelp av maskinelle og manuelle kontroller og blir rettet.

Det er ingen frafalls- eller utvalgsfeil. Svarprosenten er 100 og det er fulltelling av hele populasjonen.

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert (for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall). Se også SSBs prinsipper for revisjon

Kontakt