Barnehager

Oppdatert: 1. mars 2024

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Andel barn i alderen 1–5 år som har plass i barnehage
Andel barn i alderen 1–5 år som har plass i barnehage
2023
93,8
%
Hovedtall - barnehager
Hovedtall - barnehager
2023Endring fra forrige årEndring siste 5 år
Antall barn i barnehage266 916-1 814-11 662
Andel barn 1-5 år93,80,42,1
Andel barn 1-2 år88,60,95,2
Andel barn 3-5 år97,20,00,1
Antall barnehager5 314-106-474
Andel offentlige barnehager4912
Ansatte i alt95 592-114-506
Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning91,8-0,2-0,1
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Barnehager, ansatte og barn, etter eier og fylke.
  Barnehager, ansatte og barn, etter eier og fylke.
  BarnehagerOffentlige barnehagerPrivate barnehagerAnsatte i altBarn i barnehageAndel barn 1-5 år i barnehage
  20215 5252 6242 90195 201268 46593,4
  20225 4202 6182 80295 706268 73093,4
  20235 3142 5972 71795 592266 91693,8
  2023
  Viken (2020-2023)1 16646170522 35163 996.
  Oslo67530936611 81835 18392,7
  Innlandet3391921475 78015 52993,5
  Vestfold og Telemark (2020-2023)3701891816 94019 380.
  Agder3281202085 70715 15191,7
  Rogaland4352252109 53926 59493,2
  Vestland62432030411 89132 88095,8
  Møre og Romsdal2631391244 82713 22495,6
  Trøndelag - Trööndelage5212892328 58323 32596,0
  Nordland - Nordlánnda2971611363 98210 63694,4
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)2941901044 14210 944.
  Svalbard2203274.
  Standardtegn i tabeller
 • Antall barnehager

 • Barn i barnehager etter alder.
  Barn i barnehager etter alder.
  I alt0 år1 år2 år3 år4 år5 år6 år
  2015283 6082 20141 89555 36359 77561 03662 972366
  2016282 6492 36643 01555 91058 30660 99961 708345
  2017281 6222 24543 30056 17758 55859 48261 530330
  2018278 5782 19642 15056 26458 43659 30359 836393
  2019275 8042 29541 92154 15358 41159 07859 580366
  2020272 2642 28542 31952 81056 00459 06659 390390
  2021268 4652 60842 45752 59054 50856 62359 309370
  2022268 7302 39246 50651 89354 66655 56157 367345
  2023266 9162 50243 34555 15153 66455 55756 355342
  Standardtegn i tabeller
 • Barn i barnehager

 • Dekningsgrad og barn i barnehage etter ulike aldersgrupper og oppholdstid
  Dekningsgrad og barn i barnehage etter ulike aldersgrupper og oppholdstid
  I alt0-8 timer per uke9-16 timer per uke17-24 timer per uke25-32 timer per uke33-40 timer per uke41 timer eller mer per ukeDekningsgrad i ulike aldersgrupper
  Alle aldersgrupper266 9167332591 6483 148261 821
  0 år2 502001035222 4354,8
  1 år43 345398447253642 24181,8
  2 år55 151195537468054 03294,9
  3 år53 664203326461552 75096,8
  4 år55 557163626360154 65097,3
  5 år56 355094123869055 37797,5
  6 år34200024336
  0-5 år266 5747332591 6463 144261 48579,8
  1-5 år264 0727332491 6113 122259 05093,8
  1-2 år98 4964181398461 21696 27388,6
  3-5 år165 5763151107651 906162 77797,2
  Standardtegn i tabeller
 • Årsverk og ansatte etter stilling i barnehage.
  Årsverk og ansatte etter stilling i barnehage.
  20232022202120202019
  Alle stillingstyper
  Ansatte95 59295 70695 20195 90996 744
  Årsverk78 22478 11577 44777 70078 055
  Styrer
  Ansatte5 7305 7435 8515 9806 054
  Årsverk4 6364 6484 7044 7394 786
  Pedagogisk leder
  Ansatte31 17931 38731 32331 53831 694
  Årsverk29 12229 27729 17929 37029 476
  Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn
  Ansatte8557799271 0351 200
  Årsverk332267286317358
  Annen grunnbemanning
  Ansatte40 14640 22539 82940 32540 873
  Årsverk35 31635 23034 74835 02335 368
  Personale som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats
  Ansatte9 4129 2608 9228 4878 315
  Årsverk5 7905 6585 4435 1194 945
  Adm./merkantilt personale
  Ansatte1 1651 1521 1661 2131 244
  Årsverk355367379399411
  Vaktmester, rengjøring m.m.
  Ansatte7 1137 1807 1897 3347 364
  Årsverk2 6772 6842 7082 7352 711
  Standardtegn i tabeller
 • Ansatte i barnehager, etter stilling og kjønn
  Ansatte i barnehager, etter stilling og kjønn
  20232022202120202019
  Ansatte i alt95 59295 70695 20195 90996 744
  Kvinner83 53383 89983 52484 38885 230
  Menn12 05911 80711 67711 52111 514
  Styrere i alt5 7305 7435 8515 9806 054
  Kvinner5 1255 1615 2835 4185 539
  Menn605582568562515
  Pedagogiske ledere i alt31 17931 38731 32331 53831 694
  Kvinner27 93728 19428 15428 46128 736
  Menn3 2423 1933 1693 0772 958
  Annen grunnbemanning40 14640 22539 82940 32540 873
  Kvinner35 93336 08835 80136 30636 743
  Menn4 2134 1374 0284 0194 130
  Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn8557799271 0351 200
  Kvinner7937288619431 095
  Menn62516692105
  Personale som utfører arbeid knyttet til barn som krever ekstra ressursinnsats9 4129 2608 9228 4878 315
  Kvinner8 7148 5788 2867 9477 765
  Menn698682636540550
  Adm./merkantilt personale i alt1 1651 1521 1661 2131 244
  Kvinner9279519641 0001 026
  Menn238201202213218
  Annen lønnet hjelp i alt7 1137 1807 1897 3347 364
  Kvinner4 1134 2194 1804 3154 326
  Menn3 0002 9613 0093 0193 038
  Standardtegn i tabeller
 • Ansatte i barnehager etter stilling og kompetanse
  Ansatte i barnehager etter stilling og kompetanse
  20232022202120202019
  Ansatte i alt95 59295 70695 20195 90996 744
  Styrere5 7305 7435 8515 9806 054
  med barnehagelærerutdanning5 1085 1865 2555 3785 478
  med annen pedagogisk utdanning588527553562431
  med barne- og ungdomsfagutdanning044612
  Pedagogiske ledere31 17931 38731 32331 53831 694
  med barnehagelærerutdanning27 77328 31528 43128 36527 984
  med annen pedagogisk utdanning9448229289051 002
  med barne- og ungdomsfagutdanning1 037896647736973
  Annen grunnbemanning40 14640 22539 82940 32540 873
  med barnehagelærerutdanning316330297293
  med annen pedagogisk utdanning897944852874
  med annen universitet/høyskoleutdanning1 1221 0791 1011 151
  med fagarbeiderutdanning18 52018 65418 64618 216
  med annen bakgrunn19 29119 21818 93319 791
  Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn8557799271 0351 200
  med barnehagelærerutdanning217178207203255
  med annen pedagogisk utdanning2111869
  med barne- og ungdomsfagutdanning106108120135119
  Personale som utfører arbeid knyttet til barn som krever ekstra ressursinnsats9 4129 2608 9228 4878 315
  med barnehagelærerutdanning2 3992 4022 4312 2712 373
  med annen pedagogisk utdanning146140135138140
  med barne- og ungdomsfagutdanning1 5121 4691 4531 3601 248
  Adm./merkantilt personale i alt1 1651 1521 1661 2131 244
  Annen lønnet hjelp7 1137 1807 1897 3347 364
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Barnehagestatistikken gir informasjon om utviklingen i antall barnehager, barn i barnehager og ansatte i barnehager. Rapporteringen fungerer som grunnlag for om barnehagen følger de retningslinjer som barnehageloven, barnehagelovens forskrifter, samt barnehagens egne godkjenningsdokumenter legger opp til.

Barnehage er i lov om barnehager definert som en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under opplæringspliktig alder. Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrifter og retningslinjer for barnehagene.

En familiebarnehage er en barnehage som organiserer sin virksomhet i private hjem. Forutsetningen er at en barnehagelærer er ansatt som pedagogisk veileder. Barnehagelæreren skal være tilknyttet enten en vanlig barnehage eller den kommunale administrasjon.

Åpne barnehager har ingen fast gruppe av barn, men tar imot barn sammen med foreldre eller andre voksne til lek og sosialt samvær. Fra og med 1999 er ikke barn i åpen barnehage tatt med i det totale tallet for antall barn i barnehage. Dette gjør at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere årganger der barn i åpen barnehage er inkludert.

Et årsverk er arbeid utført av en fulltidsansatt (37,5 timer per uke) i ett år.

Barn i barnehage er antall barn som har plass i barnehage uavhengig av avtalt oppholdstid.

Barnas alder oppgis i fylte år ved utgangen av året.

Et barns oppholdstid refererer seg til den avtalte oppholdstiden per uke, og ikke til faktisk oppholdstid.

Barn i åpen barnehage tar utgangspunkt i det antall barn som kan være til stede samtidig i barnehagen. Barn i åpen barnehage oppgis etter tilbudets åpningstid, enten "6-15 timer per uke" eller "16 timer eller mer per uke".

Dekningsgrad er andel barn i barnehage i prosent av folkemengden i tilsvarende aldersgruppe.

Minoritetsspråklige barn i barnehage er antall barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.

Deltidsplass i barnehage: Antall barn med avtalt oppholdstid i kategorien 0-8 timer, 9-16 timer, 17-24 timer, 25-32 eller 33-40 timer per uke. Heltidsplass i barnehage er 41 timer eller mer per uke.

Offentlige barnehager: Barnehager som eies av kommune, fylkeskommune eller stat.

Private barnehager: Barnehager som eies av private hvor kommunen gir tilskudd eller private barnehager uten kommunalt tilskudd.

Ikke-kommunale barnehager: Barnehager som ikke eies av kommunen, dvs. statlige, fylkeskommunale og private barnehager.

Fylker, kommuner og bydeler: Inndeling per 01.01.2020

Barnehager

Foreløpig ikke fastsatt

360 Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Laveste regionale nivå for publisering er bydeler.

Barnehagestatistikk publiseres årlig i begynnelsen av mars. Data innhentes på skjemaet "Årsmelding for barnehager per 15. desember". I tillegg publiseres nøkkeltall for barnehager i KOSTRA (Kommune-Stat Rapportering) der foreløpige tall publiseres 15. mars og endelige tall presenteres 15. juni.

Rapportering til OECD, UNESCO og Eurostat.

Grunnlagsdata blir lagret midlertidig som SAS fil og permanent som tekst-fil.

Statistikken startet opp i 1963 og har vært i utvikling siden da. Formålet med barnehagestatistikken er å gi informasjon om utviklingen i antall barnehager, barn i barnehager og ansatte i barnehager. I tillegg fungerer også rapporteringen som grunnlag for om barnehagen følger de retningslinjer som barnehageloven, barnehagelovens forskrifter, barnehagens egne godkjenningsdokumenter legger opp til og utbetaling av statstilskudd.

De viktigste brukerne er Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, kommuner og statsforvaltere, samt forskere og media.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på www.ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling for brukerne

Statistikken er relevant i forhold til andre statistikker i SSB. Her kan nevnes KOSTRA, Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager, ansatte i barnehage og skole, samt nasjonalregnskapet. Barnehagestatistikk presenteres både som foreløpige KOSTRA-nøkkeltall medio mars, endelige KOSTRA-nøkkeltall medio juni, og som endelig barnehagestatistikk i mars. Sammenlignbar statistikk over barn og ansatte i barnehager finnes også på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opplysningene samles inn av Utdanningsdirektoratet, jf. barnehageloven § 48. Statistisk sentralbyrå benytter oppgavene til utarbeidelse av offisiell statistikk i medhold av lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 10.

Ikke relevant

Statistikken omfatter alle godkjente barnehager, uansett eierforhold; kommunale-, fylkeskommunale-, statlige- og private barnehager. Det gis opplysninger om antall barn i barnehage per 15. desember, institusjoner, ansatte og årsverk.

Når det gjelder antall barn er det gitt opplysninger om alder og oppholdstid per uke i ordinære barnehager, familiebarnehager og antall barn i åpen barnehage. Det gis opplysninger om antall barn i forhold til antall ansatte og årsverk, og andelen barn i barnehage i forhold til den aktuelle aldersgruppen, f. eks. dekningsgrad for aldersgruppen 1-5 år, som er hovedmålgruppen.

Dessuten er det gitt opplysninger over antall barn som er prioritert ved opptak pga. funksjonshemming, antall barn som får tildelt ekstra ressurser og antall minoritetsspråklige barn som får tilbud om språkstimulering.

Ansatte og årsverk er fordelt etter stillingskategori og utdanningstype, og etter barnehagens eierforhold. Ansatte er også fordelt etter kjønn.

Statistikken baserer seg på skjemaet "Årsmelding for barnehager per 15.12.ÅÅÅÅ" som innrapporteres via Utdanningsdirektoratets database "BASIL".

Alle barnehager som er godkjent etter barnehageloven og dens forskrifter, og som mottar statsstøtte er med i utvalget. Svarprosenten er 100.

Skjemaet fylles ut av hver enkelt barnehage. Hver kommune er ansvarlig for å samle inn skjemaene for alle barnehager i sin kommune. Frist for innrapportering er medio januar.

De elektroniske skjemaene har flere kontroller som utføres under registreringen. I tillegg blir opplysningene kontrollert og revidert både hos kommunen, statsforvalteren, Utdanningsdirektoratet og SSB før sammenstilling og publisering. Kontroller går på felter som er blanke, logikk i utfyllingen, samt å luke ut summeringsfeil.

Barnehagedata inngår som grunnlag for analyser både i SSB, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og forskningsinstitusjoner.

Ikke relevant

Dataene publiseres ikke på institusjonsnivå.

Fra og med høsten 1997 ble 10-årig grunnskole innført i Norge, noe som medførte at alle 6-åringer begynte på skole i stedet for å gå i barnehage. Dette har medført at enkelte tidsserier, bl.a. dekningsgrader, ikke er direkte sammenlignbare.

Oppholdstidskategoriene ble forandret fra og med innsamlingen i 1999. På grunn av innføringen av kontantstøttereformen ble de tidligere fem oppholdstidskategorier erstattet med seks nye. Dette medførte at definisjonen på en heltidsplass ble forandret fra 32 timer og mer til 33 timer og mer.

Fra og med 1999-rapportering ble barn i åpne barnehager skilt ut i en egen rapportering, i motsetning til tidligere år da de var inkludert i rapporteringen av alle barn. Mens statistikken over barn i barnehage til og med 1998 alltid inkluderer barn i åpne barnehager, har endringen medført at SSB fra 1999 skiller mellom:

*Antall barn med plass i barnehage (inkluderer ikke åpne barnehager og derfor ikke direkte sammenlignbart med barn i barnehager totalt tidligere år)

*Antall barn som får barnehagetilbud (inkluderer barn i åpne barnehager og derfor direkte sammenlignbart med barn i barnehager totalt tidligere år)

I 2016 ble det gjort endringer i innsamlingen av personalets utdanningsbakgrunn. Det gjør at disse tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.

Antall barnehager refererer til antall mottatte skjema (Årsmelding for barnehager per 15.12.åååå"). Variasjoner i antall barnehager kan skyldes organisatoriske endringer.

Ved utfylling av årsmeldingsskjemaene i barnehagene og ved oppfølging i kommunene og hos statsforvalteren, kan det oppstå feil. Størsteparten av slike feil blir funnet ved hjelp av maskinelle og manuelle kontroller og blir rettet.

Det er ingen frafalls- eller utvalgsfeil. Svarprosenten er 100 og det er fulltelling av hele populasjonen.

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert (for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall). Se også SSBs prinsipper for revisjon

Kontakt