Flyttinger

Oppdatert: 26. april 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Innvandring til Norge
Innvandring og utvandring, etter statsborgerskap

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken viser innvandringen til og utvandringen fra Norge, samt flytting innen og mellom norske kommuner.

Kontakt

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42

Vilni Verner Holst Bloch

vilni.verner.holst.bloch@ssb.no

40 81 14 18

Oppdrag befolkningsstatistikk

befolkning@ssb.no