Barnevern

Til toppen

12280: Kommunefakta barnevernstenesta (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) , Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) , Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvalte nøkkeltal for den kommunale barnevernstenesta som viser prioritering, dekningsgrad og produktivitet. Frå årgang 2020 skal også meldingar for barn som allereie har undersøking eller tiltak registrerast. Dette gjer at talet på meldingar i dei fleste kommunar vil vere høgare frå og med 2020 enn tidlegare år. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.